Conștiință Globală

Cea mai cunoscută definiţie a sustenabilității (dezvoltării durabile) este cea propusă 1987 de catre Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) ca urmare a Raportului Brundtland: "Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi". Conceptul implică stabilirea unui echilibru între creșterea economică și protecția mediului și găsirea de resurse alternative.
Sustenabilitatea joacă un rol tot mai important în dezvoltarea companiilor. În acest context, Uniunea Europeană a adoptat directiva 2014/95, potrivit căreia afacerile cu peste 500 de angajati care intră sub incidența definiției de afacere de “interes public” au obligativitatea de a raporta anual o serie de aspecte non-financiare și informații privind activitățile de responsabilitate socială și sustenabilitate.

Evaluăm performanța noastră non-financiară pornind de la patru aspecte identificate ca decisive în impactul pe care îl avem în societatea și mediul în care ne desfășurăm activitatea:impactul nostru asupra mediului, sprijinirea comunității locale, grija pentru angajați și responsabilitatea în modul în care ne derulăm activitatea.

Identitatea OCCO se așează așadar pe următorii patru piloni fundamentali de sustenabilitate

Responsabilitate față de mediu

În conceperea tuturor proceselor operaționale, managementul OCCO a prioritizat responsabilitatea față de mediu. Prin reciclare, selectarea deșeurilor, consumul judicios de apă, reducerea emisiilor de metan și a amprentei de carbon, obiectivul nostru este de a fi chiar mai buni decât prevederile legale și standardele în domeniu o cer.

Responsabilitatea față de angajații noștri

Ne asumăm responsabilitatea pentru toți angajații noștri, pe care îi considerăm parteneri în afacerea noastră: bucătari, ajutor-bucătari, ospătari, manageri, șoferi, muncitori necalificați, vânzători, funcționari. Ne asigurăm că toți au un viitor în companie, investim în calificarea lor, luăm măsuri pentru protecția sănătății și siguranța la locul de muncă, îi tratăm în mod egal și apreciem vechimea la locul de muncă.

Responsabilitate socială

Compania noastră este implicată permanent in acțiuni ce au rolul de a sprijini comunitatea locală. Toate inițiativele sociale, de la sponsorizări a diverselor echipe de sport tineret sau hrana celor aflați în nevoie, până la procurarea alimentelor de la companii locale, au rolul de a crea un impact pozitiv al companiei noastre în comunitate și societate.

Responsabilitatea economică

Responsabilitatea economică se concretizează în stabilitate și creșterea continuă și sănătoasă a companiei. Managementul companiei are ca și strategie menținerea unui grad scăzut de îndatorare, o bonitate excelentă și reinvestirea profiturilor obținute în proiecte de dezvoltare a companiei.