Dorim să vă aducem la cunoştinţa că BUFETTO RESTAURANTS S.R.L. („Societatea” sau „noi” sau “OCCO” sau “OCCO Gourmet”) cu sediul în Calea Bucurestilor, 74  Parter, Spaţiul Comercial Nr. 33, Otopeni, Jud. Ilfov 075100, colectăm informaţii despre dumneavoastră atunci când accesaţi site-ul www.occo.ro („Site-ul“).

În calitate de operator de date, Societatea urmăreşte în permanenţă şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (“GDPR”).

Prezenta politică reglementează modul în care noi gestionăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi, stabilind în acest sens:

 • Scopurile pentru care colectăm şi folosim datele dvs. cu caracter personal;
 • Temeiurile de prelucrare pentru astfel de scopuri;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm şi prelucrăm;
 • Durata prelucrării acestor date;
 • Drepturile dumneavoastră în calitate de persoana vizată şi modul în care le puteţi exercita;
 • Entităţile cărora le putem transfera datele dvs. cu caracter personal (atunci când este cazul).

Această politică privind confidenţialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care ni le furnizaţi, în calitate de vizitator al Site-ului;
 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Societate, în vederea desfăşurării activităţilor sale conform celor descrise mai jos în secţiunea II.

Societatea poate actualiza prezenta politică ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

 1. Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrează Societatea?
  Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacţiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Societatea, respectiv în raport de interacţiunile cu Site-ul. Astfel, Societatea ar putea prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • În cazul vizitatorilor Site-ului
   Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării Site-ului în scopul de a monitoriza traficul şi îmbunătăţirea navigării pe Site. Baza legală pe care se întemeiază această activitate de prelucrare a datelor constă în interesul nostru legitim de a asigura funcţionarea corespunzătoare a site-ului Societăţii, precum şi îmbunătăţirea site-ului.
   Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora şi data accesării site-ului şi adresa IP de la care a fost accesat site-ul.
  • În cazul candidaţilor pentru angajare (cand doriţi să vă dezvoltaţi o carieră în cadrul companiei noastre şi aplicaţi pentru o poziţie completând formularul si incarcand CV-ul în cadrul secţiunii de recrutare).
   Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în acest context sunt: nume, prenume, data naşterii, gen, adresă, oraş, telefon, email, formare profesională, experienţă profesională.
  • În cazul abonaţilor la newsletter
   Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în acest context sunt: nume, prenume, e-mail.
  • În cazul completării formularului de contact
   Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în acest context sunt: nume, telefon,  email.
  • În cazul participării la campanii de marketing
   Categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate în acest context (in functie de specificul si in conformitate cu Regulamentul fiecarei campanii de marketing in parte) sunt: nume, prenume, e-mail, telefon, data nasterii, adresa.

1.1        Executarea contractelor privind furnizarea de produse, încheiate cu persoanele vizate direct – în contextul completării formularului de contact (a se vedea punctul I (5) de mai sus);

1.2.       În vederea încheierii contractelor – în contextul prelucrărilor de date pentru procesul de recrutare (a se vedea punctul I (2) de mai sus).

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă încheierea, respectiv executarea contractului.

2.1.       În scopul asigurării funcţionării corespunzătoare şi a îmbunătăţirii site-ului Societăţii – în contextul prelucrărilor de date ale vizitatorilor Site-ului (a se vedea punctul I (1) de mai sus);

2.2.      În scopul îmbunătăţirii serviciilor, gestionării solicitărilor/reclamaţiilor primite din partea dumneavoastră, personalizarea serviciilor la cererea persoanei vizate – în contextul prelucrărilor de date ale vizitatorilor Site-ului (a se vedea punctul I.(1) de mai sus.);

2.3.      Transmiterea ofertelor personalizate, către persoane fizice şi/sau persoane de contact/reprezentanţi ai persoanei juridice care a solicitat oferta ; (a se vedea punctul I (3) de mai sus)

2.4.      În scopuri de recrutare – în contextul prelucrării datelor candidaţilor pentru angajare (a se vedea punctul I (2) de mai sus);

2.5.      În scopul gestionării programărilor, reclamaţiilor, sugestiilor sau a oricăror solicitări – în contextul prelucrării de date pentru completarea formularului de contact (a se vedea punctul I (5) de mai sus);

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Societăţii de a gestiona solicitările/reclamaţiile primite, de a recruta personal, de a-şi îmbunătăţii serviciile, precum şi interesul legitim al Societăţii de a-şi exercita drepturile legale.

Care sunt scopurile şi temeiurile de prelucrare pe care le utilizează Societatea?
Societatea prelucrează datele cu caracter personal menţionate la secţiunea I de mai sus, furnizate în mod voluntar cu ocazia derulării relaţiilor cu Societatea, solicitării de oferte, completării formularelor de contact, abonării la Newsletter sau furnizate de aceştia în alt mod prin utilizarea Site-ului, pot fi prelucrate de Societate direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în următoarele scopuri:

  1. În vederea încheierii şi executării contractelor, pentru următoarele scopuri:
  2. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Societăţii în contextul desfăşurării obiectului său de activitate:
  3. În scopuri de marketing, pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de exemplu, e-mail, telefon) şi prin alte platforme de comunicare digitală, de Newslettere către abonaţi.
   Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă consimţământul dumneavoastră. Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

Cum păstrează Societatea în siguranţă datele dumneavoastră cu caracter personal?
Societatea acordă o importanţă deosebită confidenţialităţii şi securităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal şi înţelege să asigure siguranţa acestora prin implementarea măsurilor necesare pentru a păstra în siguranţă datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest sens, Societatea implementează mecanisme tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operaţiunilor de prelucrare. Monitorizăm cu regularitate sistemele pentru a detecta posibile vulnerabilităţi şi atacuri. Doar personalul autorizat al Societăţii sau al unor terţe companii cu care noi colaborăm (care sunt de acord prin contract să păstreze în siguranţă toate informaţiile) au acces la informaţiile dumneavoastră cu caracter personal.

Cui ii poate dezvălui Societatea datele dumneavoastră cu caracter personal şi de ce?
Societatea se angajează să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Societatea poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari:

  1. partenerilor contractuali care pot asista Societatea în legătura cu gestionarea/administrarea website-ului;
  2. altor societăţi din cadrul grupului din care face parte Societatea, inclusiv pentru posibile iniţiative de promovare comune;
  3. autorităţilor publice, ca răspuns la o solicitare de informaţii din partea acestora, în măsura în care această solicitare este conformă legii sau dacă noi considerăm că acţiunile dumneavoastră nu respectă condiţiile de utilizare a site-ului sau a politicilor noastre, sau pentru protejarea drepturilor, patrimoniului sau siguranţei Societăţii sau ale altora;
  4. pentru protejarea drepturilor noastre în cadrul unor litigii;
  5. în legătură cu sau pe durata negocierilor care vizează o fuziune, o vânzare a activelor Societăţii, consolidarea sau restructurarea, finanţarea sau achiziţionarea Societăţii noastre sau a unei porţiuni din aceasta de către altă societate;

Cui transferăm datele cu caracter personal?
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Societatea poate transfera o parte sau toate informaţiile colectate despre dumneavoastră în străinătate către ţări din Uniunea Europeană sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurilor descrise mai sus.

În situaţii excepţionale, dacă este necesar pentru scopurile enumerate mai sus, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terţe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecţie. Ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia adecvată a informaţiile dumneavoastră, indiferent de locul în care acestea sunt transferate si ne vom asigura că aceste transferuri internaţionale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecţie adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) aşa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziţii legale aplicabile. Ne puteţi contacta în orice moment, folosind datele de contact furnizate, dacă doriţi informaţii suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecţie.

Sunt obligat să furnizez datele cu caracter personal?
Furnizarea datelor cu caracter personal poate fi o obligaţie contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziţie de Societate, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecinţă imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziţia dumneavoastră prin intermediul Site-ului. Pentru activităţile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Puteţi să vă exercitaţi oricând drepturile menţionate mai sus în cadrul Secţiunii de “Contact” sau trimiţându-ne o scrisoare la adresa din pagina de Contact.

Prelucrările datelor cu caracter personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele date de contact: [email protected]

Care sunt drepturile mele în calitate de persoană vizată?
În calitate de persoană vizată, beneficiaţi de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

  • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii despre activităţile de prelucrare efectuate de către Societate, conform celor descrise în prezentul document;
  • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate de către Societate, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
  • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine rectificarea şi corectarea, fără întârziere nejustificate, din partea Societăţii a datelor inexacte, precum şi completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
  • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege – cu toate acestea, în urma solicitării de ştergere a datelor, Societatea îşi rezervă dreptul să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice;
  • Dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
  • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Societate către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
  • Dreptul la opoziţie, respectiv dreptul de a vă opune, pentru motive temeinice, la prelucrarea pe viitor a datelor, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;
  • Dreptul de a vă retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;
  • Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

Module cookies şi alte tehnologii similar
Colectăm date prin fişiere cookies şi tehnologii asemănătoare, aşa cum este prevăzut în cadrul Politicii privind utilizarea fişierelor cookies, utilizând module cookies şi tehnologii similare (de ex.: pixeli, etichete de reclame şi identificatori de dispozitiv) pentru a vă recunoaşte pe dvs. şi dispozitivele dvs. Puteţi controla modulele cookies prin setările browserului dvs. şi alte instrumente. De asemenea, puteţi opta să refuzaţi utilizarea de către noi a modulelor cookies.

Comunicarea în scop promoţional. Spamming-ul.
Comunicările în scop promoţional – În măsura în care dumneavoastră v-aţi exprimat consimţământul expres cu privire la aceasta sau dacă legislaţia aplicabilă ne oferă această posibilitate, Societatea va utiliza datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, pentru a vă furniza informaţii cu privire la acţiuni desfăşurate în viitor, a trimite materiale publicitare, informative şi/sau obiecte promoţionale de către Societate, alte societăţi din grup sau parteneri contractuali. Societatea va respecta întotdeauna opţiunile exprimate de dumneavoastră privind modul în care puteţi fi contactat, inclusiv de a nu primi mesaje promoţionale dacă notificaţi Societatea cu privire la această preferinţă. Aceste preferinţe pot fi transmise în orice moment.

Spamming-ul este reprezentat de e-mail-uri nesolicitate conţinând reclame sau materiale publicitare care vă sunt trimise fără acordul dumneavoastră.

Societatea nu trimite e-mail-uri de tip SPAM. Societatea nu va folosi datele dumneavoastră cu caracter personal (nici adresa de e-mail) pentru marketing direct sau diverse acte de comunicare, dacă dumneavoastră nu v-aţi exprimat consimţământul în mod expres.

Pentru ce perioadă de timp poate Societatea să vă stocheze datele cu caracter personal?
Societatea va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menţionate mai sus. Acest lucru înseamnă că este posibil să vă reţinem datele cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp chiar şi după ce dumneavoastră încetaţi să folosiţi acest website în conformitate cu politice noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispoziţiile referitoare la obligaţia de arhivare.

În cazul în care alegeţi să aplicaţi pentru un loc de munca pe www.occo.ro in calitate de candidat, Societatea va păstra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru procesul de recrutare. În cazul în care nu sunteţi selectat pentru poziţia pentru care aţi aplicat, Societatea va prelucra datele pe care le-aţi furnizat pentru a vă avea în vedere pentru alte procese de recrutare, dar nu mai mult de 1 an de la data la care aţi furnizat datele. Exceptie fac situatiile in care exista un temei legitim care sa justifice pastrarea datelor pentru o perioada mai mare de 1 an, cum ar fi pentru soluţionarea unor eventuale contestatii/ actiuni in instanta etc.

În cazul în completati Formularul de contactdatele dumneavoastră personale vor fi păstrate de către Societate pe perioada cât acestea sunt folosite pentru a vă putea răspunde întrebărilor sau rezolvării anumitor situaţii sau pentru a aduce îmbunătăţiri activităţii noastre, respectând cerinţele legale şi legislaţia în vigoare, inclusiv cele privind arhivarea.

Dacă vă retrageţi consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Societatea va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăşurate de Societate pe baza consimţământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Vă reamintim că aveţi dreptul de a cere ca în orice moment datele dumneavoastră cu caracter personal să fie şterse.

Care este politica Societăţii în legatură cu copiii care folosesc website-ul nostru?
Considerăm că este foarte important să protejăm confidenţialitatea datelor pe care copiii le comunică on-line şi, în acest sens, încurajăm părinţii şi tutorii să participe şi să monitorizeze activităţile acestora on-line.

Noi nu colectăm în mod intenţionat datele personale ale copiilor, excepţie făcând datele colectate de website-urile noastre destinate copiilor. Pe aceste website-uri stocăm doar acele date personale care sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare. Daca părinţii şi tutorii copiilor sunt de acord ca aceştia să-şi trimită datele personale, noi le vom cere copiilor doar acele date care sunt necesare pentru a participa în programul respectiv.

Notă specială în cazul copiilor sub 16 ani

Dacă ai sub 16 ani, te sfătuim să te consulţi cu părinţii sau cu tutorele ÎNAINTE de a oferi datele tale personale pe website-ul Companiei. Dacă anumite informaţii din această secţiune nu îţi sunt în totalitate clare, ar trebui să ceri ajutorul părinţilor sau tutorelui.

Notă specială pentru părinţii copiilor sub 16 ani

Recomandăm părinţilor/tutorilor să verifice şi să monitorizeze în mod regulat modul de utilizare a adresei de e-mail, precum şi activităţile on-line pe care copiii le desfăşoară.

Vă rugăm să vă asiguraţi că, înainte de a ne trimite date cu caracter personal on-line, copilul dumneavoastră v-a cerut în prealabil permisiunea.

Ne puteţi cere să ştergem orice informaţie legată de copilul dumneavoastră trimiţându-ne o solicitare de ştergere prin Secţiunea “Contact”.

Actualizarea Politicii de Confidenţialitate
Societatea va face periodic modificări asupra Politicii de Confidenţialitate, modificări care vă vor fi aduse la cunoştinţa dumneavoastră. În orice caz, vă încurajăm să verificaţi periodic Politica de Confidenţialitate pentru a vedea cele mai noi informaţii referitoare la practicile noastre în materie de confidenţialitate.

Unde mă pot adresa dacă doresc să contactez Societatea în cazul în care am alte întrebări cu privire la datele mele cu caracter personal?
Ne puteţi trimite un mesaj folosind Secţiunea “Contact” , la adresa fizica din pagina “Contact” sau pe adresa pe adresa de e-mail [email protected]

IMPORTANT – De ce trebuie să accept termenii acestei Politici de Confidenţialitate?
Această Politică de Confidenţialitate vă oferă toate informaţiile necesare pentru a vă forma o opinie şi a vă decide dacă doriţi să accesaţi acest website şi să trimiteţi sau nu informaţiile dumneavoastră cu caracter personal Companiei.